Web-Hosting iphone Email Setup

การตั้งค่าใช้งาน Email บน IPhone , IPad เพื่อเช็ค Email

สำหรับ Smart phone หรือ Tablet ยี่ห้ออื่น ก็มีหลักการคล้ายกัน

สิ่งที่ควรสังเกตุ :

  • YourDomain.com คือ กรอกชื่อโดเมนเนมจริง ๆ ของคุณ ตัวอย่างเช่น siamhost.net
  • จะต้องตั้งค่าเป็น IMAP
  • จะต้องกรอก Login แบบเต็ม เช่น  mail.yourdomain.com
  • ค่า SMTP/IMAP คือ mail.YourDomain.com
  • SMTP พอร์ต คือ 587 และ IMAP พอร์ต คือ 993

  การตั้งค่า รหัสผ่านและบัญชี เลือกชื่ออีเมล์  ขั้นสูง (รูปที่ 5/6)

 web hosting iPhome Email IMAP Setting

 web hosting iPhome Email IMAP Setting
ขั้นตอนถัดไป

หัวข้อ “ขั้นสูง” ใช้ SSL กำหนดเป็น On , พอร์ตเซิร์ฟเวอร์ 993 (รูปที่ 6/6)

 web hosting iPhome Email IMAP Setting